Sabtu, 14 April 2012

Quantum Qalbu 2 Nutrisi Hati (Terj, Qutul Qulub)

Buku Kedua tentang: Kedudukan orang-orang yakin; lintasan hati; ahli hati, dan sifat hati; ragam ilmu dan keutamaannya; tentang ilmu makrifat; ilmu batin dan ilmu lahir; keutamaan ilmu iman dan ilmu yakin disbanding ilmu yang lain; dan tentang hakikat zuhud. Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang ingin mengetahui kedudukannya di hadapan Allah, hendaklah ia melihat bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Tinggalkan perkara yang mengganggu hatimu, dan minta fatwalah kepada hatimu, walaupun banyak orang yang memberikan fatwa!"
"Yang menarik dari buku ini justru kandungan makna hakikinya. Jadi tidak sekedar buku belaka, melainkan juga mengandung doktrin sufistik yang sangat dahsyat. Karya al-Makki ini berisi telaah psikologis mendalam mengenai Islam di masa awal." (A. Schimmel) ISBN: 978-979-1096-57-7, Pustaka Hidayah, Hard Cover, 16x24 cm,. 694 hlm.
Harga buku Rp 124.900

Tidak ada komentar:

Posting Komentar