Sabtu, 14 April 2012

Mengenali Jalan-Jalan Langit (Al-Kanz fi al-Masâil ash-Shûfiyyah)

Buku Al-Kanz fi al-Masâil ash-Shûfiyyah karya yang terhormat Syeikh Salâhuddîn at-Tijânî—semoga Allah meridloinya—merupakan buku pertama mengenai silsilah TRADISI yang diterbitkan Lembaga Tradisi al-Haiah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitâb. Dalam diri Salâhuddîn at-Tijânî mengalir tetesan darah Rasullah melalui sayyidina Husen ibn Ali.

Pengarang buku ini telah menyelam ke dasar induk buku-buku tasawuf, seperti buku al-Futuhât al-Makiyyah (Revolusi Shalat) karya Ibn ‘Arabî, Hikam (Lebih Dekat Kepada Allah) karya Ibn ‘Athâillah al-Sakandarî.

“Dalam diri Salâhuddîn at-Tijânî mengalir tetesan darah Rasullah melalui Sayyidina Husen ibn Ali. Pengarang buku ini telah menyelam ke dasar induk buku-buku tasawuf, seperti buku al-Futuhât al-Makiyyah (Revolusi Shalat) karya Ibn ‘Arabî, Hikam (Lebih Dekat Kepada Allah) karya Ibn ‘Athâillah al-Sakandarî. Orang yang membaca buku ini seakan-akan hidup dengan sumber-sumber tradisi sufi yang ruhnya mengalir di dalamnya.”—Sa’id Abdulfattâh

"Buku ini merupakan rujukan monumental bagi para pencari kebenaran yang merindukan ketenangan jiwa. Di dalamnya termuat jawaban atas masalah-masalah bagi orang-orang yang ingin menjalankan fasawuf dengan sepenuh hati."—Wiwi Siti Sajaroh, MA, Pengajar Akhlak-Tasawuf, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hiyatullah-Jakarta
"Buku ini menghembuskan nafas Rahmani. Sungguh sebuah karya yang sempurna."—Dr. Ija Suntana, Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung


Harga Buku Rp 49.900

Tidak ada komentar:

Posting Komentar